+421 905 862 890 +421 918 062 551 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Tlačové správy

Tlačové správy

Chronologický zoznam tlačových správ, vydaných Slovenskou bioplynovou asociáciou.
 • 12/22

  Výzva Ministerstva hospodárstva bioplynový sektor nezachráni

  Po schválení novely energetického zákona, ktorá prakticky znamená pre 80% bioplynových staníc utlmenie alebo ukončenie výroby, Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na modernizáciu bioplynových staníc. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) sa pýta, koľko bioplynových staníc sa môže pri súčasných likvidačných podmienkach tejto výzvy zúčastniť.

  Čítať viac
 • 11/22

  Stropovanie bioplynových staníc ohrozuje ciele pre dosiahnutie udržateľného hospodárstva

  Ministerstvo hospodárstva dnes do parlamentu doručilo návrh zákona na cenové zastropovanie zdrojov s výkonom nad 0,9 MW, ktoré sa vzťahuje aj na väčšinu bioplynových staníc (BPS). Slovenská bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje, že schválenie cenového stropu pre BPS bude mať za následok ohrozenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a rozvoja biometánového sektora v celej krajine.

  Čítať viac
 • 11/22

  Bioplynové stanice neberú pôdu slovenským potravinám

  Poľnohospodárska pôda na Slovensku podľa Štatistického úradu (ŠÚ) predstavuje výmeru 2 300 000 hektárov, z toho nevyužitej poľnohospodárskej pôdy je približne 500 000 hektárov. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje, že mýty o zaberaní tejto pôdy energetickými plodinami cielene pestovanými pre bioplynové stanice sa nezakladajú na pravde.

  Čítať viac
 • 8/22

  Spolupráca bioplynových staníc a kompostární

  Bioplynové stanice (BPS) zastávajú v procese spracovania bioodpadu nezastupiteľnú úlohu. Aj napriek tomu sa nachádzajú v kritickej situácii a hrozí im krach. Viaceré samosprávne kraje vnímajú BPS a kompostárne oddelene, ako navzájom konkurenčné. BPS a kompostárne by však nemali medzi sebou bojovať a konkurovať si. Práve naopak, ich symbióza a spolupráca je zárukou kvalitnejšieho zhodnocovania bioodpadu na Slovensku. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto volá po nastavení systému spracovania bioodpadu a spolupráci medzi BPS a kompostárňami.

  Čítať viac
 • 8/22

  Slovenské bioplynové stanice sú v ohrození

  Rastúce ceny vstupných surovín a variabilných nákladov ohrozujú aj bioplynové stanice. Bioplynové stanice (BPS) teraz zároveň doplácajú na štátnu schému pomoci. Výkupné ceny elektrickej energie z BPS, ktoré štát v rokoch 2010 – 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú dnes hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť a ďalšie bojujú o prežitie. 

  Čítať viac
 • 7/22

  Rapídne zvyšovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia môže byť pre slovenské bioplynové stanice likvidačné

  Podľa aktuálneho návrhu nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, bude celkový nárast poplatkov bioplynových staníc oproti súčasnému stavu v roku 2030 cca 5 násobný oproti dnešnému stavu. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto požaduje citlivejšie posúdenie situácie a výrazne nižšie zvyšovanie základných sadzieb. V inom prípade príde k ohrozeniu fungovania celého sektora bioplynových staníc.

  Čítať viac