+421 905 862 890 +421 918 062 551 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Spolupráca

Spolupracujte s nami

Bioplynové stanice (BPS) sú jediné rozšírené zariadenia, ktoré spracúvajú a materiálovo aj energeticky zhodnocujú biologický rozložiteľný odpad (BRO). Ako vstupnú surovinu využívajú bioplynové stanice nie len poľnohospodársky odpad a energetické plodiny ale v čoraz väčšej miere aj bioodpad pochádzajúci z ovocinárskych alebo zeleninárskych firiem, reštaurácií ale aj školských alebo iných stravovacích zariadení. Ak patríte medzi spoločnosti, ktoré sa chcú efektívne a ekologicky zbavovať veľkých množstiev bioodpadu a prispieť tak k dosiahnutiu udržateľného hospodárstva, kontaktuje nás a začnite odvážať svoj bioodpad do najbližšej bioplynovej stanice, kde sa premení na elektickú energiu, teplo, alebo kvalitné organické hnojivo - digestát.

Nie je potrebné sa nijako objednať, všetky detaily aj záujem o typ odpadu si dohodnete s nami, alebo priamo s prevádzkovateľom bioplynovej stanice na ktorého vás nakontaktujeme. Práve prevádzkovateľ dá vedieť, či má o danú vstupnú surovinu záujem a za akých podmienok (odvoz, vzdialenosť...) ju spracuje. Pri väčších množstvách (niekoľko desiatok ton týždenne a viac) je kľúčová vývozná vzdialenosť. Čím väčšia vzdialenosť dodávateľa bioodpadu od bioplynovej stanice, tým vyššie náklady na prepravu. Preto je podstatné hľadať bioplynové stanice, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k potencionálnemu dodávateľovi. Pri prevoze bioodpadu, je potrebné postupovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., prípadne sa informovať na stránke Štátnej potravinovej správy o potrebných povoleniach v závislosti od typu poskytovaného bioodpadu.

Vyhľadajte si najbližšiu bioplynovú stanicu na našej SBA mape.

5 krokov k spolupráci:

  1. Zistite typ vášho bioodpadu.
  2. Zistite množstvá bioodpadu, ktorý budete dodávať BPS (jednorázovo, týždenne, mesačne...)
  3. Na našej mape vyhľadajte najbližšie bioplynové stanice.
  4. Kontaktujte nás a my vám poskytneme všetky potrebné informácie alebo vás spojíme s prevádzkovateľom.
  5. Dohodnite sa s BPS na podmienkach spolupráce.


Do bioplynovej stanice patria:

-všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

-nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov,

-vrecká z čajov a usadeniny z kávy (bez kovových spiniek a filtrov),

-jedlé oleje a tuky,

-potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb),

-chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.

-zaváraniny bez sklenených, plechových resp. iných obalov,

-ovocie zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené,

-vajcia a škrupiny z vajec.

Do bioplynovej stanice nepatria:

-obaly z potravín,

-obaly po konzumácii jedál,

-plastové vrecká a vrecká bez certifikátu na kompostovanie

-kávové kapsule, cigaretové ohorky,

-nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.,

-veľké hovädzie a špikové kosti,

-akékoľvek plasty alebo kovy.