+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Zoznam členov

Zoznam členov V prípade chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov nás kontaktujte. Lokalita (obec) Inštal. výkon (MW) Názov zdroja Začiatok prevádzky...

Technické údaje BPS

Technické údaje BPS Názov BPS Celkový inštalovaný elektrický výkon (kW) Výrobca KGJ Výrobca elektrického generátora Výrobca miešadiel Výrobca dávkovacieho zariadenia...

Prevádzkovatelia BPS/BMS

Zoznam členov SBA Databáza kontaktných údajov členov SBA Otvoriť Technické údaje BPS KGJ, miešadlá, čerpadlá, dávkovače, generátory Otvoriť Technologický servis...

Servis BPS

Servis Nižšie sú uvedené kontakty na spoločnosti zaoberajúce sa servisom jednotlivých komponentov aj kompletných BPS/BMS Kompletný servis agriKomp Bohemia -...